Gym Reglement Fight Academy Almelo

 

Om het sporten en bezoek aan onze sportschool voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert Fight Academy Almelo de volgende huisregels:

 

 • We zullen te alle tijde respectvol omgaan met elkaar.
 • Elke sporter dient een handdoek mee te nemen en draagt tijdens de trainingen schone kleding.
 • U dient zich altijd aan te melden voor een les en u dient minimaal 10 minuten voor de les aanwezig te zijn.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur tijdens de lessen de zaal de verlaten.
 • Drinken doen we uitsluitend uit een sportbidon
 • Om andere leden niet te storen dient u uw telefoon op stil te zetten
 • Er mogen ivm privacy schending geen foto’s of video’s gemaakt worden in de trainingsruimte
 • U dient de door u gebruikte spullen schoon en netjes terug te leggen op de juiste plaats
 • We verzoeken u om respectvol om te gaan met alle attributen en spullen van Fight Academy Almelo
 • Bij een betalingsachterstand zul je geen toegang tot Fight academy almelo krijgen om deel te nemen aan de lessen
 • FAA aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade en of verlies van eigendommen van de bezoeker in en om de sportschool. noch niet tijdens of na de lessen
 • Hou je ten alle tijde aan de aanwijzingen of instructies van het bevoegd personeel
 • U neemt op eigen risico deel aan de lessen en trainingen
 • Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze gym. Bij misdragingen of in strijd handelen met de bovengenoemde regels kan leiden tot intrekking van het lidmaatschap.
 • Bij het plegen van strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.
 • Omkleden gebeurd uitsluitend in de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan om te scheren of ontharingsmiddelen te gebruiken tijdens het douchen
 • De kleedkamers en cabines dienen schoon en droog achter gelaten te worden
 • Maak na gebruik van fitness- en cardioapparatuur¬† het apparaat schoon en transpiratievrij. Dit kan door gebruik te maken van de aanwezige papierrollen en het daarvoor bestemde desinfectiemiddel.
 • De sporter draagt bij aan omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen
 • De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze , zodat niemand in zijn waardigheid wordt aangetast
 • De sporter onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een andere sporter(s)
 • De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil in op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval is bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen (billen/borsten)
 • De sporter zal ook tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen (i.v.m. internationale wedstrijden/toernooien) met respect omgaan met andere sporters
 • Er wordt in de sportschool alleen Nederlands gesproken, tenzij men de Nederlandse taal niet beheerst.
 • Het is niet toegestaan om de zalen te betreden met buitenschoenen en/of gymschoenen met een zwarte zool. De matten betreden gebeurt op blote voeten.
 • Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan in en om de sportschool.

 

Huis en Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

 

 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor ¬†iedereen.
 • De ouder/verzorger ¬†houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of een wedstrijd (max. 10 min voor aanvang van de les).
 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zalen rond lopen indien ze op dat moment geen les of training volgen.
 • De ouder/verzorger spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag
 • De ouder/verzorger neemt tijdens de les in het restaurant plaats en kan vanuit hier de gehele training meekijken

Met het betreden van de GYM geeft u aan zich te houden aan de bij Fight Academy Almelo geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot de GYM. Het in strijd handelen met de bovengenoemde regels kan tevens leiden tot intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van de lesgeld. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.